นายอำเภอเชียงดาวเปิดโครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อฯ

 

นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเชียงดาว เป็นประธานเปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนและโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลตำบลปิงโค้ง สมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่ เชียงดาว เขต 1 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันไฟป่า ชม.9 หน่วยป้องกันไฟป่า ชม.5 หน่วยควบคุมไฟป่าเชียงดาว สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ดอยหลวงเชียงดาว เครื่องข่ายการท่องเที่ยวอำเภอเชียงดาว ประชาชนตำบลปิงโค้ง  ด้าน นายประเสริฐ บุญยัง กำนันตำบลปิงโค้ง ประธานดำเนินงานโครงการฯกล่าวว่า สืบเนื่องจากตำบลปิงโค้งได้ดำเนินโครงการ9101 ตามรอยเท้าพ่อฯจนประสบความสำเร็จ เป็นการพัฒนาเกษตรเกษตรของชาวบ้านอย่างยั่งยืน และเป็นการแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและดำเนินการ โดยน้อมนำเอาหลักการ ทฤษฎี และแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานเอาไว้ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน พร้อมด้วยโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นกล้าแห่งความดี คืนความเขียวขจีให้ผืนป่าปีที่ 2 กิจกรรมการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าโดยการแจกกล้ามะม่วงให้เกษตรกรตำบลปิงโค้งนำไปปลูกจำนวน 16 หมู่บ้าน และกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณที่สาธารณะของหมู่บ้าน ณ บริเวณลานวัดบ้านปางเฟือง

ร่วมแสดงความคิดเห็น