พิธีมอบเครื่องหมาย รับรองมาตรฐาน การท่องเที่ยวไทย ปี 2560

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน การท่องเที่ยวไทยและพิธีเปิดงานมหกรรมท่องเที่ยวทั่วไทย ประจำปี 2560 โดยมี คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้มอบเครื่องหมายรับรอง ที่ได้ทำการประเมินในปี 2559 โดยมีสถานีเกษตรหลวงฯ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และโฮมสเตย์ชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง รวม 14 แห่ง ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว ณ ห้องบอลรูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รายชื่อสถานีฯ และศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
1. สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
2.ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
3.ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
4.ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

รายชื่อโฮมสเตย์ชุมชน ในพื้นที่โครงการหลวง ได้แก่
1.โฮมสเตย์คนเลี้ยงช้างบ้านห้วยผักกูด ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 2559
2. โฮมสเตย์บ้านโป่งน้อยใหม่ ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 2559
3. โฮมสเตย์บ้านเหล่าพัฒนา ต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 2559
4. แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้านแม่กลางหลวง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
5. โฮมสเตย์บ้านแม่สาใหม่ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม
6. กลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนพระบาทห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม
7. โฮมสเตย์บ้านห้วยน้ำกืน ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย มาตรฐานเชิงเกษตร/โฮมสเตย์อาเซียน
8. โฮมสเตย์บ้านห้วยห้อม ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 2559
9. โฮมสเตย์ชนเผ่าเลอเวอะบ้านป่าแป๋ ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 2559
10. โฮมสเตย์บ้านแม่จันใต้ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 2559

ร่วมแสดงความคิดเห็น