มุทิตาสักการะ…

พระครูใบฎีกาวีรพงษ์ วิสุทฺโธ วันสันทรายมูล อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ถวายมุทิตาสักการะแด่ พระเทพโกศล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ที่ผ่านมา ณ กุฏิเจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น