วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ทอดผ้าป่ากล้วยไม้

วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ทอดผ้าป่ากล้วยไม้ต้นละ 5 บาทและปลูกต้นไม้มงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาถในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระชนมายุ 85 พรรษา

เมื่อวันที่ 13 ส.ค.2560 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาร่วมกับพระสงฆ์ประชาชนและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ กว่า 500 คนร่วมกันปลูกกล้วยไม้ไทยจำนวน 1,186 ต้น และต้นไม้มงคล 368ต้นบริเวณป่าภายในวัดงานทอดผ้าป่ากล้วยไม้ที่ทางวัดธาตุดอยเวียงชัยมงคล ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จัดขึ้นเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาถในรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โดยการทอดผ้าป่ากล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์อันเนื่องจากพระราชดำริสู่พื้นที่เขตป่าอนุรักษ์พระครูวรวรรณวิวัฒน์, ดร.เจ้าคณะตำบลโหล่งขอดและเจ้าอาวาสวัดวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคลเปิดเผยว่าที่มีการจัดทอดผ้าป่านี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการถวายแม่ของแผ่นดินเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยนอกจากนี้ยังเป็นการคืนกล้วยไม้ที่ใกล้จะสูญพันธุ์กลับสู่ธรรมชาติและเป็นการตระหนักให้ประชาชนร่วมกันดูแลและอนุรักษ์ป่าด้วย
โดยกล้วยไม้ทั้งหมดนั้นทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้นำกล้วยไม้ไทยมามอบให้กับทางวัดก่อนจะทำประกอบพิธีทอดผ้าป่าด้วยผู้ที่จะทำการปลูกกล้วยไม้นั้นจะต้องทอดผ้าป่ากล้วยไม้ต้นละ 5 บาท ก่อนจะนำกล้วยไม้ไปปลูกซึ่งเงินที่ได้มาจากการทอดผ้าป่ากล้วยไม้นั้นทางวัดพระธาตุดอยเวียงใช้มงคลนั้นจะนำมาสมทบทุนสร้างแหล่งเรียนรู้กล้วยไม้ไทยเพราะและขยายพันธุ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ต่อจากนั้นก็จะนำกลับคืนสู่ป่า

ร่วมแสดงความคิดเห็น