2-3ก.ย.60 ขนส่งฯเชิญร่วมประมูลป้าย

2-3 กันยายน 2560…สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญผู้สนใจร่วมประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย อักษร ขร = ขับรถเลขสวย รํ่ารวยรุ่งเรือง ณ ห้องประชุม โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัด
เชียงใหม่

ผู้ชนะประมูลป้ายเลขสวย เลขมงคล ขร 1, ขร 8899, ขร 1111, ขร 2222, ขร 3333, ขร 4444, ขร 5555, ขร 6666, ขร 7777, ขร 8888 และ ขร 9999 จะได้รับผ้ายันต์นารายณ์ทรงครุฑอันศักดิ์สิทธิ์ ของเจ้าคุณธงชัยเป็นของกำนัลอีกด้วยครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น