ตลาดเกษตรกร-ของดีเมืองพะเยา

นายจรัส สุทธิกุลบุตร ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา จำกัด ได้ร่วมแถลงข่าวกับผู้ว่าจังหวัดพะเยา จัดงาน “มหกรรมตลาดเกษตรกรและของดีเมืองพะเยา” วันที่ 14-20 สิงหาคม 2560 ณ สนามกลางเวียงพะเยา

จังหวัดพะเยา กลุ่มจังหวัดพะเยา เกษตรจังหวัดพะเยา ขอเชิญ เที่ยวงาน มหกรรม ตลาดเกษตรกร และของดีเมืองพะเยา ภายใต้โครงการ เพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข้าวปลอดภัย กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแปลงใหญ่เพื่อบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศระหว่างวันที่ 14 – 20 สิงหาคม 2560 ณ สนามกลางเวียง เมืองพะเยา

ชม การประกวดธิดาเกษตรกร (Miss Agri Phayao )การประกวดร้องเพลงไมค์ทองคำ การประกวดผลผลิตลำไยพะเยา พร้อมนิทรรศการการออกร้านของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ชิม อาหารปลอดภัย จากแหล่งวัตถุดิบปลอดภัย  อาทิเช่น เนื้อโคขุน ปลานิล ไก่ ไข่ ข้าวสุขภาพดี ตลอดจน ลำไยและพืชผักผลไม้มากมาย ช้อป สินค้าของดี ของฝากเมืองพะเยา นานาชนิด พร้อม สนุกสนานกับ ดนตรีคอนเสิร์ตทุกค่ำคืน

อย่าลืม อย่าพลาด 14 -20 สิงหาคมนี้ งานหมกรรมตลาดเกษตรกรและของดีเมืองพะเยา อย่าลืม อย่าพลาด       14 -20 สิงหาคมนี้ งานหมกรรมตลาดเกษตรกรและของดีเมืองพะเยา

ร่วมแสดงความคิดเห็น