ค้าชายแดนเมืองพ่อขุน ครึ่งปี60ทุกด่านลดฮวบ

ครึ่งปีแรกปี 60 ค้าชายแดนเชียงรายทั้งด่านแม่สาย-เชียงแสน-เชียงของลดฮวบ 52% หลังเศรษฐกิจชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านชะลอตัวและมีแรงงานเดินทางกลับประเทศมากขึ้น เตรียมถกแก้ปัญหาปลายเดือน ส.ค.นี้
น.ส.ผกายมาศ เวียร์ร่า รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งปี 2560 นี้ การค้าชายแดนด้าน จ.เชียงราย ลดลงอย่างมากพร้อมกันทั้ง 3 ด่าน โดยกรณีด่านแม่สาย ชายแดนไทย-เมียนมา เกิดจากค่าเงินจ๊าตของประเทศเมียนมาอ่อนค่าลงจากไตรมาสที่ 3 ของปีก่อนแลกเงินสกุลไทยได้ 0.0345 บาท ก็ลดลงเหลือเพียง 0.02475 บาท
นอกจากนี้ยังมีการปรับระบบภาษีนำเข้าสินค้าของรัฐบาลเมียนมาที่ทำให้การค้าลดลง และเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น ทำให้ผู้บริโภคนิยมเดินทางไปซื้อสินค้าที่ตลาดชายแดนโดยตรง รวมทั้งสาเหตุจากเศรษฐกิจชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านชะลอตัวและมีแรงงานเดินทางกลับประเทศมากขึ้นด้วย
สำหรับด่านเชียงแสน ซึ่งเป็นการค้าทางเรือแม่น้ำโขงนั้น เกิดจากเดิมมีการขนสินค้าไปยังเมืองท่าสบเหลย ประเทศเมียนมา เพื่อขนผ่านชายแดนเมียนมา-จีน หรือไปยังรัฐฉานตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ต่อมามีการแจ้งยกเลิกการใช้เมืองท่านี้ ด้านด่านพรมแดนเชียงของนั้นเป็นการขนส่งสินค้าข้ามสะพานแม่น้ำโขงไทย-สปป.ลาว
แห่งที่ 4 ไปตามถนนอาร์สามเอไทย-สปป.ลาว-จีนตอนใต้ แต่พบปัญหามีการตั้งศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าตรงเชิงสะพานในฝั่ง สปป.ลาว ซึ่งมีการเก็บค่าธรรมเนียมไม่แน่นอนและเวลาเปิดปิดไม่ชัดเจน และยังเจอการตรวจละเอียดที่ด่านเมืองบ่อเต็น แขวงหลวงน้ำทา ติดกับจีนอีกต่อหนึ่งด้วย
ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะมีการประชุมในวันที่ 27-28 ส.ค.นี้ ที่โรงแรมแม่โขง เดลต้า บูติค อ.แม่สาย โดยจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 10 กว่าหน่วยงานจากเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา และบ่อหาน มณฑลยูนนาน ประเทศจีน
รายงานข่าวจากสำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงราย แจ้งว่า ตั้งแต่เดือน ม.ค.-มิ.ย. 2560 หรือครึ่งปีแรกของปีนี้มีการค้าชายแดนผ่านด่านศุลกากรแม่สาย เชียงแสน และ สปป.ลาว มีมูลค่ารวม 44,820.20 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 54.54% โดยเป็นการส่งออกมูลค่า 18,013.63 ล้านบาท ลดลง 52.63% และนำเข้ามูลค่า 2,359.95 ล้านบาท ลดลง 65.25% ทำให้ดุลการค้าลดลงเหลือเพียง 15,653.67 ล้านบาท ลดลง 49.89% ส่วนการค้ากับจีนตอนใต้ลดลง 51.71% ขณะที่การค้ากับ สปป.ลาวก็ลดลง 61%

ร่วมแสดงความคิดเห็น