อบรมจนท.ขนส่ง..

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านขนส่งและตรวจรถ ชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานในการเปิดอบรมเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดสาขา 8 สาขา ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด อำเภอแม่แตง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ตื่นตัวตลอด เพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือด้วยในการตรวจสภาพรถยนต์ ที่ตอนนี้ต้องเร็วและได้มาตรฐานด้วย เพื่อปรับเข้าสู่ความเป็นสากลที่จะเข้าระบบ 4.0 ด้วย ก็ขอชื่นชมนะครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น