ศาลแขวงเชียงใหม่ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

นายสมคะเน แสงสว่าง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ ได้เป็นประธานเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โดยนางวรรณเพ็ญ ขาวจิตร ผู้อำนวยการฯ กล่าวรายงาน ภายในงานได้รับเกียรติจาก นางนิภาพร บุญพิมพ์ประสิทธิ์ ประธานผู้ประนีประนอม ประจำศาลแขวง เชียงใหม่พร้อมด้วยสมาชิกฯ คณะเจ้าหน้าที่ประจำศาลแขวง และประชาชน เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 3 อาคารศาลแขวงเชียงใหม่
นายสมคะเน แสงสว่าง เปิดเผยว่าในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระชนมาอยุครบ 65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2560 ศาลยุติธรรมมีนโยบายในการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล จัดโดยมอบหมายให้สำนักส่งเสริมงานตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรมร่วมกับศาลยุติธรรมทั่วประเทศ กิจกรรมรณรงค์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล เพื่อเปิดโอกาสให้คู่ความเจรจายุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดและเป็นธรรม โดยมีผู้ประนีประนอมทั้งบุคลากรในศาลและบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถและผ่านฝึกอบรมเป็นผู้ช่วยเหลือคู่ความให้สามารถเจรจากันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและยุติข้อพิพาทให้แก่คู่ความ ตลอดจนการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เป็นที่รู้จัดแพร่หลายในหมู่ประชาชนอันเป็นการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรและหน่วยงานศาลต่างๆ ทั่วประเทศ
สำหรับกิจกรรมนี้ศาลแขวงเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 15 มิถุนายนถึงวันที่ 15 กันยายน 2560 โดยนัดคดีเข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยเฉพาะคดีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและคดีกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคมถึง 10 กันยายน 2560 รวม 14 วัน จำนวนคดี 2,887 คดี เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ผู้กู้ยืมใช้วันหยุดทำงานมาเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทยุติคดีด้วยการทำสัญญาประนีประนอมยอมความ หรือถอนฟ้อง และนอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
นางนิภาพร บุญพิมพ์ประสิทธิ์ ประธานผู้ประนีประนอม เผยเพิ่มเติมว่า เป็นที่น่ายินดีผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงเชียงใหม่ และได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ประนีประนอมดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2559 ตนขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน และนายสมคะเน แสงสว่าง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ประนีประนอมในครั้งนี้ด้วย.

ร่วมแสดงความคิดเห็น