เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดซ้อมแผนอัคคีภัยและแผ่นดินไหว รุ่นที่ 2

ซ้อมแผน…….สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดซ้อมแผนอัคคีภัยและแผ่นดินไหว รุ่นที่ 2 เพื่อป้องกันความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว โดยมี เนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สำนักงานพัฒนาพิงคนคร รักษาการผอ.สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นประธานเปิด ณ อาคารไกรสรราชสีห์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ร่วมแสดงความคิดเห็น