ผนึกกำลังช่วยกระตุ้น ศก.ท่องเที่ยวเชียงใหม่

เซ็นทรัลผนึกกำลังททท.จัด“งานเดียว…เที่ยวทั่วโลก” กระตุ้นภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงโลว์ซีซั่น อัด แพ็คเกจทัวร์ และตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ ดูดนักเที่ยวไทย-เทศกระจายรายได้แอ่วเหนือ แอ่วใต้ แอ่วได้ทั่วโลก

นายกิตติ เผดิมผล ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการตลาด ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต กล่าวว่า “งานเดียว…เที่ยวทั่วโลก” ภายใต้คอนเซ็ปต์งานที่มีชื่อว่า แอ่วหนือ แอ่วใต้ แอ่วได้ทั่วโลก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ บริเวณชั้น G โซนวีดีโอวอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ในงานมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับ ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว พร้อมสินค้าและบริการ มากมาย อาทิ แพ็คเกจทัวร์ และตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ ด้วยการจัดงานที่รวมรวบสายการบิน บริษัททัวร์ เอเจนซี่ โรงแรม ร้านค้า ร้านอาหารชั้นนำที่ขึ้นชื่อมารวมไว้ในงานนี้

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาว เชียงใหม่และใกล้เคียง ได้รับบริการที่มีมาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือ รวมถึงมีกิจกรรมเล่นเกมส์ เพื่อร่วม รับของรางวัลต่างๆมากมายภายในงาน
นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบันคนหันมาเดินทางท่องเที่ยวกันมากขึ้น ไม่ว่า จะเป็นทั้งในและต่างประเทศ รายได้ของประเทศส่วนหนึ่งนั้นก็มาจากการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นรายได้หลัก ในการกระจายไปสู่พื้นที่ในท้องถิ่น การท่องเที่ยวเปรียบเสมือนการเชื่อมโยงคนของทั้งสองประเทศ และ เพิ่มจำนวนผู้คนที่เดินทางระหว่างประเทศไทยและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น และเมื่อประชาชนส่วนใหญ่เห็น ความสำคัญในการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น จึงทำให้เกิดการดำเนินการตลาดด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น เช่นกัน

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ก็ถือเป็นการช่วยสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นภาคเศรษฐกิจ ของจังหวัดเชียงใหม่และทั่วทุกภาคของประเทศ เพื่อกระตุ้นการเพิ่มขึ้นของอัตราการท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็น รายได้ที่จะเข้ามาสู่ในประเทศอีกทางหนึ่งด้วย โดยในปี 2560 ททท. สำนักงานเชียงใหม่ ได้มีเป้าหมายที่จะเพิ่มรายได้จากจำนวนนักท่องเที่ยว ตลอดจนกิจกรรมที่ทาง ททท.เตรียมการส่งเสริมตลอดทั้งปี ดังนั้นการจัดงานนี้ขึ้นมา เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น