พัฒนา GPS Tracking ให้รถรับจ้างสาธารณะ

กรมการขนส่งทางบกจับมือเอไอเอสพัฒนาระบบ GPS Tracking หวังสร้างความเชื่อมั่นประชาชน ยกระดับมาตรฐานการให้บริการรถรับจ้างสาธารณะ

กรมการขนส่งทางบกร่วมกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุนการบริการเครือข่ายสัญญาณ พร้อมพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสนับสนุนการดำเนินโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศ

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า การร่วมมือครั้งนี้เพื่อสานต่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ ส่งเสริมการดำเนินกิจการของภาคธุรกิจโลจิสติกส์ และเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการช่วยเหลือสนับสนุนจูงใจผู้ประกอบการรถโดยสารรถบรรทุกและรถแท็กซี่ รวมถึงตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ติดตั้ง GPS Tracking เพื่อติดตามการเดินรถ ทั้งนี้ รถโดยสารทุกประเภทจะติดตั้งครบทุกคันภายในปี 2560 ส่วนรถบรรทุกตั้งแต่สิบล้อขึ้นไปครบทุกคันภายในปี 2562 สำหรับการติดตั้ง GPS Tracking ผู้ประกอบการสามารถเลือกบริษัทที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก 93 บริษัท และมีจำนวนรุ่น GPS Tracking ที่ได้รับการรับรองจากกรมฯ 228 รุ่น

ทั้งนี้ จากความร่วมมือกับเอไอเอส ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำเครือข่ายการส่งสัญญาณที่มีประสิทธิภาพที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของประโยชน์จากระบบ GPS Tracking ช่วยให้กรมการขนส่งทางบกและผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากระบบ GPS Tracking นำไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศรวมทั้งความตกลงนี้จะเป็นการสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานและการให้บริการรถยนต์รับจ้างสาธารณะตามโครงการ TAXI OK และ TAXI VIP ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้.-สำนักข่าวไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็น