8 อปท. ในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองแม่ข่า

เดินหน้าแก้ปัญหาน้ำเสียให้เห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นลงนามเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองแม่ข่า ระหว่าง 8 เทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองแม่ข่าให้บรรลุผลอย่างยั่งยืนโดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมงานครั้งนี้ ที่ห้องแกรนด์วิว 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
สืบเนื่องจากปัญหาน้ำเสียในคลองแม่ข่าที่มีมายาวนาน ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมของประชาชนริมคลองแม่ข่าและบริเวณใกล้เคียง กรมควบคุมมลพิษ จึงได้เห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองแม่ข่า จึงได้จัดให้มีโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า” ขึ้น โดยกรมควบคุมมลพิษ และองค์การจัดการน้ำเสีย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการประสานงานภาคเอกชนและประชาชน ร่วมกันเดินหน้าแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองแม่ข่าให้เป็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองแม่ข่าให้บรรลุผล จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในหลายด้าน
ดังนั้น จึงได้จัดให้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองแม่ข่าร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลตำบลช้างเผือก เทศบาลตำบลสุเทพ เทศบาลตำบลป่าแดด เทศบาลตำบลสันผักหวาน เทศบาลเมืองแม่เหียะ องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว
ซึ่งการลงนามบันทึกความร่วมมือร่วมกันหลายหน่วยงานในครั้งนี้จะเป็นพลังสำคัญที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองแม่ข่าให้เป็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น