ทีโอทีจัดเน็ตประชารัฐ ให้ชาวบ้านปงจ.พะเยา

บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เปิดโครงการเน็ตประชารัฐ ที่หอประชุมบ้านป่าคา หมู่ 3 ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยาเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลได้เข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้สะดวกมากขึ้น ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0

นายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภอปง และ นายพัฒน์ทนุ กรรณา โทรศัพท์จังหวัดพะเยา ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเน็ตประชารัฐ โดยมี นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายสุจินต์ คำหล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ตำบลควร อำเภอปง เป็นจำนวนมาก เข้าร่วมพิธี
โดยโครงการเน็ตประชารัฐ เป็นการดำเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลได้เข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้สะดวกมากขึ้น ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และได้มอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ดำเนินการและส่งมอบโครงการพร้อมติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ประชาชนและชุมชนใน 24,000 หมู่บ้านภายในปีงบประมาณ 2560 นี้ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในทุกด้านของประเทศต่อไป.

ร่วมแสดงความคิดเห็น