วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ออกให้บริการชุมชนจิตอาสา

ฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย นำนักศึกษาและอาจารย์ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ , ธุรกิจค้าปลีก , ช่างไฟฟ้าและช่างยนต์ ออกให้บริการชุมชนจิตอาสา ณ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับอำเภอเมืองยิ้มเคลื่อนที่ ซึ่งงานนี้ นายศรัญยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้เข้าเยี่ยมจุดให้บริการของวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย และชื่นชมนักศึกษาของวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560

ร่วมแสดงความคิดเห็น