ประทานรางวัล “คนดีศรีล้านนา” ประจำปี ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

                         เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม…งานประทานรางวัล “คนดีศรีล้านนา 2560” ได้จัดพิธีนี้ขึ้นที่ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว โดยมี เจ้าภาคินัย ณ เชียงใหม่ องค์ประธานในพิธี และกล่าวเปิดงาน ในงานทรงเกียรติครั้งนี้ ประกอบด้วย 5 สาขารางวัลได้แก่

1.แม่ดีเด่น
2.ลูกกตัญญู
3.เยาวชนตัวอย่าง
4.สตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
5.ผู้บริหารยอดเยี่ยม

ซึ่งผู้ได้รับรางวัลแม่ดีเด่น กมลพรรณ ตานุ และ วาสนา ทองสุข รางวัลลูกกตัญญู ด.ช.เจมส์มี ลาจ์รีย์  น.ส.ฐิติรัตน์ บุญพรม รางวัลเยาวชนดีเด่น ด.ญ.ชญานิศา ฑีฆาอุมากร-ด.ญ.โปรดปราน วิจิตรศิลป ด.ญ.อรวริศา โชติวชิรพงศ์ ด.ญ.อาภาภัทร นันทชัย รางวัลสตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม แสงเดือน ใจจง เศรษฐี พะโย  อิฎฐมาภา โชคิวชิรพงศ์ และรางวัลผู้บริหารดีเด่น โองการ ไชยองค์การ
ในงานยังได้จัดการแสดงแฟชั่นผ้าไทยในชุด ทอแสงรัศมี ศรีล้านนาจากบรรดานายแบบ-นางแบบกิตติมศักดิ์ และการแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย การไหว้ครูและร่ายรำมวยไทย ได้มีแขกเหรื่อผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีในงานนี้อย่างคับคั่ง

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น