กระทรวงวัฒนธรรม จัดการแสดงโขนสี่ภูมิภาค ที่จังหวัดเชียงใหม่

กระทรวงวัฒนธรรม จัดการแสดงโขนสี่ภูมิภาค ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 28 สิงหาคม 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่โรงละครวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมมายุ 85 พรรษา เพื่อแสดงความเคารพ เทิดทูน และศรัทธาแน่นแฟ้นในสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักคู่บ้านคู่เมืองมาเป็นเวลาช้านาน และพระองค์ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจนานับประการ เจริญรอยตามเบื้องยุคลาบาท ทรงรับสนองพระราชประสงค์ สร้างสรรค์ความอุดมแก่แผ่นดิน บ้านเมืองมีความมั่นคงได้รับการพัฒนาก้าวหน้า ร่มเย็นเป็นสุขการจัดการแสดงโขน ในครั้งนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม จัดการแสดงโขนสี่ภูมิภาค โดยให้วิทยาลัยนาฏศิลปในส่วนภูมิภาคเป็นผู้รับผิดชอบ ภาคเหนือ ได้มอบหมายให้วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ และวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยร่วมกันดำเนินการจัดการแสดงโขนในครั้งนี้ เน้นตอนที่เกี่ยวกับความรักของแม่ที่มีต่อลูก ซึ่งการแสดง วันนี้ทางวิทยาลัยได้นำการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน อินทรศิตถูกศรกินนม มาจัดแสดงให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ได้ชม พร้อมทั้งมีการแสดงรำถวายพระพร การแสดงชุดกินรีร่อน ได้รับความสนใจจากอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติ นักเรียนโรงเรียนต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมชมการแสดงกว่า 500 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น