โรงเรียนผู้สูงอายุท่าข้ามปัจฉิมวัยวิทยาลัยปลูกดอกดาวเรืองถวายพ่อ

           โรงเรียนผู้สูงอายุท่าข้ามปัจฉิมวัยวิทยาลัย เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ร่วมกัน “ปลูกดอกดาวเรือง” หรือดอกไม้สีเหลือง” ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งนักเรียนผู้สูงอายุได้ตั้งใจที่จะร่วมกันปลูกต้นดอกดาวเรืองในครั้งนี้ ต่างน้อมเกล้า เพื่อใช้ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

 

ด้าน ดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้ามเปิดเผยว่า ในการปลูกดอกดาวเรือง ทางเทศบาลได้ร่วมกับเครือข่ายชุมชนปลูกเพื่อเตรียมไว้ใช้ในพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และทางโรงเรียนผู้สูงอายุท่าข้ามปัจฉิมวัยวิทยาลัย ได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะร่วมกันน้อมเกล้าปลูกดอกดาวเรืองถวายในครั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลท่าข้ามได้จัดเตรียมกล้าดอกดาวเรือง ดิน วัสดุการปลูกต่างๆไว้ให้ โดยผู้สูงอายุที่มาเข้าโรงเรียนจำนวน 70 คน ได้ช่วยกันปลูกจำนวน 1,000 ต้น

 

หลังการปลูกนักเรียนผู้สูงอายุท่าข้ามปัจฉิมวัยวิทยาลัยจะได้ช่วยกันดูแล รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ยให้ต้นเจริญเติบโต ให้ดอกที่สมบูรณ์สวยงาม และให้ทันต่อความต้องการที่จะใช้ในวันพระราชทานเพลิงพระศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 นี้ โดยจะใช้เวลาในการเจริญเติบโตจนได้ดอกประมาณ 50 วัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น