สัมมนา..

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา “Northern Industrial Supply Chain Logistics Forum 2017” เพื่อเสริมศักยภาพการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ตลอดโซ่อุปทานแก่สถานประกอบการ SMEs และพัฒนาองค์ความรู้ของผู้ประกอบการ จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น