เริ่มแล้ว “ประมูลป้ายเลขสวย ขร” ที่เชียงใหม่ วันแรกคึกคัก ประชาชนแห่เข้าร่วมคับคั่ง

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 2 ก.ย.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วย นายกฤษณ์ ธนาวณิช รอง ผวจ.เชียงใหม่ และ นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่ง จ.เชียงใหม่ ได้ร่วมกันเปิด การประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ครั้งที่ 20 หมวดอักษร ขร “ขับรถเลขสวย ร่ำรวยรุ่งเรือง” จำนวน 301 หมายเลข ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 ก.ย.60 พร้อมทั้งได้ทำการมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ที่ทาง จ.เชียงใหม่ ได้รับการจัดสรรเงินจาก กปถ.ช่วยเหลือผู้พิการ โดยบรรยากาศในการเปิดงานการประมูลครั้งนี้ มีประชาชนรวมถึง จนท.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ทาง นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ในเรื่องของการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวน ที่ทางกรมการขนส่งทางบกร่วมกับจังหวัดต่างๆ สำหรับในปีนี้เป็นปีที่ 14 โดยภาพรวมที่ผ่านมาในแต่ละครั้งของการจัดงานก็ได้รับความสนใจจาก พี่น้องประชาชนเจ้าของรถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะสังเกตได้จากจำนวนผู้เข้าร่วมในแต่ละครั้งที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ส่วนหมายเลขและการได้ป้ายนั้น ก็เป็นไปตามหมายเลขที่ผู้ประมูลชื่นชอบ และในส่วนของ จ.เชียงใหม่ การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 20 แล้ว และจัดได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีการประมูลหมายเลขป้ายทะเบียนเลขสวยมากที่สุดในประเทศไทย และยังไม่มีจังหวัดใดมีการจัดการประมูลมากถึง 20 ครั้ง

โดยจากการสังเกตบรรยากาศของการจัดประมูลในวันนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมในการประมูลครั้งนี้อย่างคับคั่ง จึงเชื่อว่าการประมูลในครั้งนี้จะได้รับความร่วมมือ จากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องอย่างดี และสำหรับเงินที่ได้จากการประมูลทั้งหมดก็จะได้นำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ทั้งหมด

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในเรื่องของยอดการประมูลหรือเป้าหมายนั้น ในปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกถือเป็นเรื่องปกติ ซึ่งไม่ได้คาดหวังกับตัวจำนวนเงินเป็นที่ตั้ง แต่หวังว่าพี่น้องประชาชนจะได้เข้าถึงเลขทะเบียนรถเลขสวย อย่างเสมอภาคกัน โดยมีความโปร่งใสในการทำงาน และในเรื่องการใช้จ่ายของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อให้ทางประชาชนได้อุ่นใจว่ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ที่ได้เงินจากการประมูลในแต่ละครั้งนั้น ได้นำเงินที่ได้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ในการลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงการช่วยเหลือผู้พิการ ที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้หลักๆ ของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เงินส่วนใหญ่ยังได้นำมาใช้ในการสนับสนุนกิจ กรรมด้านการรณรงค์ในการลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งใช้ทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค เช่นในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ทางกองทุน กปถ. ก็ได้ให้เงินสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ทาง จ.เชียงใหม่ได้ร้องขอไป ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการรณรงค์โดยตรง อาทิ การตั้งจุดตรวจ จุดเตีรยมความพร้อม หรือการตรวจจับความเร็ว รวมไปถึงการจัดซื้ออุปกรณ์สิ่งของเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านรณรงค์ความปลอดภัย เป็นต้น โดยทั้ง จ.เชียงใหม่ และจังหวัดต่างๆ สามารถทำโครงการขอรับการสนับสนุนจากทางกองทุน กปถ. ได้ตลอด เพื่อให้ปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นลดลงให้มากที่สุด

ขณะที่ทางด้าน นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่ง จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า จ.เชียงใหม่ ได้จัดประมูลแผ่นป้ายทะเบียนรถเลขสวยมาแล้ว จำนวน 19 ครั้ง 20 หมวดอักษร นำเงินรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่าย เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) จำนวนรวมทั้งสิ้น 442,573,774 บาท เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ สำหรับ จ.เชียงใหม่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กปถ. ในโครงการต่างๆ อาทิ โครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจจับความเร็วรถ, เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์, กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV), โครงการรถโมบายออกใบอนุญาตขับขี่เคลื่อนที่, โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และข้อมูลด้านความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนนผ่านจอ LED และโครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ชนะการประมูลป้ายเลขสวยทั้ง 301 หมายเลข สำนักงานขนส่ง จ.เชียงใหม่ได้นำแผ่นป้ายทะเบียนรถทั้งหมด ประกอบพิธีเสริมสิริมงคล โดยสำนักงานขนส่ง จ.เชียงใหม่ ได้จัดของกำนัลเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ชนะการประมูลป้ายเลขสวย ได้แก่เลข ขร 1, ขร 8899, ขร 1111, ขร 2222, ขร 3333, ขร 4444, ขร 5555, ขร 6666, ขร 7777, ขร 8888 และ ขร 9999 จะได้รับมอบผ้ายันต์นารายณ์ทรงครุฑที่ศักดิ์ สิทธิ์ยิ่งของ พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น