ช่วยเหลือผู้พิการ…

ณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และ ชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ มอบอุปกรณ์
ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ในการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร ขร “ขับรถเลขสวยรํ่ารวยรุ่งเรือง” ครั้งที่ 20 ที่ทางขนส่งจังหวัดฯ จัดขึ้นเพื่อนำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ณ รร.ดิเอ็มเพรส

ร่วมแสดงความคิดเห็น