กิจกรรมที่ดี..

วิภานันท์ วัฒนศิริชัยกุล จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 68 ปี พร้อมมอบทุนการศึกษา จำนวน 101 ทุนๆ ละ 300 บาท ร่วมกับ พรหมภัสรณ์ นิมมากุลวิรัตน์ นายกสโมสรไลออนส์เชียงใหม่เพชรนครพิงค์ และสมาชิก ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ

ร่วมแสดงความคิดเห็น