ชาวไทยเชื้อสายมอญ แต่งกายชุดชาวมอญ ตักบาตรน้ำผึ้งถวายพระ แห่งเดียวในภาคเหนือ

ฮือฮา ชาวไทยเชื้อสายมอญ พากันแต่งกายชุดชาวมอญ ตักบาตรน้ำผึ้งถวายพระ แห่งเดียวในภาคเหนือ ทั้งพระและชาวบ้านพูดภาษามอญ และให้ศีลให้พรภาษามอญ โดยมีความเชื่อว่าตักบาตรน้ำผึ้ง เป็นยาอายุวัฒนะ เชื่อว่าได้ตักบาตรแล้วจะมีอานิสงส์มาก

เช้าวันนี้ วันที่ 5 ก.ย. 60 ที่วัดหนองดู่ ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน นายลภัสธนัน ยาวิละ นายก อบต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง ได้จัดงานตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 25 รูป โดยมีความแตกต่างจากการตักบาตรทั่วไป ในภาคเหนือ โดยเฉพาะการตักบาตรนั้น ชาวไทยเชื้อสายมอญ ที่มีหมู่บ้านเดียวของ จ.ลำพูน จะใส่บาตรพระด้วยน้ำผึ้งบริสุทธิ์ โดยการแต่งกายนั้นจะสวมชุดชาวมอญ ทั้งหมู่บ้านเช่นเดียวกันในการตักบาตรดังกล่าว ชาวบ้านจะมีการจัดริ้วขบวนแห่น้ำผึ้งก่อนที่จะแห่เข้าวัด โดยมีดนตรีปี่พาทย์ของชาวมอญดั้งเดิม รวมทั้งการฟ้อนแบบชาวมอญต้อนรับด้วย ซึ่งดูแปลกตาเป็นอย่างมาก

นายลภัสธนัน ยาวิละ นายก อบต.บ้านเรือน กล่าวว่า การตักบาตรน้ำผึ้ง เราจะทำทุกวันที่ 5 ก.ย. ของทุก ๆ ปี โดยปีนี้เราจัดยิ่งใหญ่ มีทั้งขบวนแห่และวงดนตรีต้อนรับผู้ที่มาร่วมทำบุญด้วย การตักบาตรน้ำผึ้งมีที่นี่ที่เดียวในภาคเหนือ และที่หมู่บ้านแห่งนี้ที่เดียว เพราะเป็นชุมชนชาวมอญทั้งหมด การตักบาตรน้ำผึ้งชาวมอญมีความเชื่อมาตั้งแต่โบราณว่า ผู้ใดตักบาตรน้ำผึ้งจะได้รับอานิสงศ์ผลบุญมาก ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เจริญรุ่งเรืองอุดมไปด้วยโภคทรัพย์ เนื่อง จากน้ำผึ้งนั้น ในครั้งอดีตชาวมอญได้ถวายพระพุทธเจ้าเพื่อรักษาโรค รวมทั้งเป็นยาอายุวัฒนะด้วย เพราะสมัยก่อนไม่มียารักษาโรคเหมือนปัจจุบัน ทำได้ด้วยการดื่มกินน้ำผึ้งเพื่อจะให้โรคภัยนั้นหาย จึงมีความเชื่อสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน

อย่างไรก็ตามการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พี่น้องชาวมอญทั่วไปเทศ โดยเฉพาะที่ จ.ลำพูน แห่งนี้รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมชาวมอญให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งอาหารการกินวิถีชีวิตชาวมอญ กินอยู่เรียบง่าย ปัจจุบันเด็กวัยรุ่น ชายหญิงชาวมอญ ได้หันกลับมาแต่งกายด้วยชุดชาวมอญ เพื่ออนุรักษ์กันมากขึ้นแล้ว ซึ่งเราจะดำเนินกิจกรรมในเทศกาลสำคัญ ๆ สืบต่อไป ก่อนที่ประเพณีชาวมอญจะหายไป และการตักบาตรน้ำผึ้ง เราก็จะสานต่อจนถึงชั่วลูกชั่วหลานสืบไปด้วยเช่นกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการตักบาตรน้ำผึ้ง นับว่าเป็นกิจกรรมที่แปลกหูแปลกตา จะเห็นที่ จ.ลำพูน ที่เดียวเพราะภาคเหนือไม่ค่อยมีชุมชนชาวชาวไทยเชื้อสายมอญอาศัยอยู่ จะมีที่ จ.ลำพูน แห่งนี้เป็นชุมชนใหญ่ ซึ่งทุกคนล้วนจะพูดภาษามอญ รวมทั้งพระสงฆ์องค์เจ้า ก็จะให้ศีลให้พรด้วยภาษามอญ ที่เป็นเอกลักษณ์ของคนที่นี่ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น