มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก สำหรับผู้ป่วยประคับประคอง

         สำหรับผู้ป่วย…….นพ.วันชิต-พญ.ทิพย์กาญจน์ ธาดาดลทิพย์ มอบเงิน 150,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. สำหรับผู้ป่วยประคับประคอง โดยมี ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น