นายอำเภอแม่สรวย และข้าราชการร่วมกัน ปลูกต้นดาวเรือง

5 กันยายน 2560 นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอแม่สรวย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ได้ร่วมกัน ปลูกต้นดาวเรือง บริเวณ ที่ว่าการอำเภอแม่สรวย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ร่วมแสดงความคิดเห็น