ม.นอร์ท-เชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานภาคสนาม

          มอบเกียรติบัตร…………นายณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี ม.นอร์ท-เชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานภาคสนาม และมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ประกอบการ เนื่องในงาน NCU JOB FAIR ปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ม.นอร์ท-เชียงใหม่

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น