รับสมัครพนักงานการตลาดชายหญิง

รับสมัคร

พนักงานการตลาด

เพศชายและหญิง

– วุฒิ ปวช ขึ้นไป อายุไม่เกิน 30 ปี

– มีความชำนาญในการใช้ Smart phone

– มีพาหนะส่วนตัว(รถจักรยานยนต์)

– มีความชำนาญเส้นทางในจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน เป็นอย่างดี

– เงินเดือนเริ่มต้น 9000 บาท + ค่า Commision

061 664 6268, 061 664 6267

ร่วมแสดงความคิดเห็น