แล็บประชารัฐ ปลื้ม SMEs อาหารและเครื่องดื่ม

สสว.-แล็บประชารัฐ ปลื้มยอด SME ด้านอาหารและเครื่องดื่ม เข้ารับความรู้ เพื่อจดทะเบียน อย. ทะลุเป้ากว่า 600 ราย ผนึกกำลังจัดอบรมรอบ 2 ที่เชียงใหม่ หวังยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ “เลข อย.ของ่าย ได้ไว”
นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า งานอบรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ “เลข อย.อาหาร ของ่าย ได้ไว” ที่ สสว. ร่วมกับ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) หรือ แล็บประชารัฐ จัดขึ้นเพื่อแนะนำเทคนิคการยื่นขอเลข อย. แก่เอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชนธุรกิจอาหารได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มียอดผู้เข้าร่วมงานถึง 655 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 300 คน
โดยธุรกิจ 3 อันดับแรกที่มีผู้ประกอบการเข้าร่วมสูงสุดได้แก่ ธุรกิจอาหารแปรรูปจำนวน 202 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.84 รองลงมาคือธุรกิจเครื่องดื่มจำนวน 125 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.08 และธุรกิจอาหารพร้อมรับประทานจำนวน 66 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.08 ส่วนใหญ่จัดตั้งธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดาร้อยละ 61 มีสถานประกอบการอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ร้อยละ 54.82 ส่วนแพ็คเกจตรวจวิเคราะห์จากแล็บประชารัฐที่ผู้ประกอบการขอรับบริการผ่านโครงการคูปองมูลค่า 5,000 บาทฟรี! มากที่สุด คือ แพ็คเกจ A ตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อน จำนวน 172 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.26 รองลงมาคือแพ็คเกจ B ตรวจวิเคราะห์สินค้าตามมาตรฐานของรัฐ
ด้าน นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ แล็บประชารัฐ กล่าวว่า มีผู้ประกอบการจำนวนมากนำตัวอย่างสินค้ามายื่นขอรับบริการตรวจวิเคราะห์ภายในงานตามแพ็คเกจที่จองสิทธิ์ไว้ แต่ยังมีผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้นำตัวอย่างสินค้ามายื่น แล็บประชารัฐจึงจะเปิดให้นำส่งตัวอย่างทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 13.00-17.30 น. พร้อมแนบหลักฐานการเป็นสมาชิก สสว. / หลักฐานการประกอบการพร้อมสำเนาถูกต้อง และใบคำขอรับบริการซึ่งดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์ www.centrallabthai.com สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 098-249-6608 หรือ 098-249-0665
ทั้งนี้ แล็บประชารัฐและ สสว. ยังเตรียมจัดงานอบรม “เลข อย.อาหาร ของ่าย ได้ไว” ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น