เลือกตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอย่างไรให้ปลอดภัย ?

กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ในปี 2559 มี ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 40 สาเหตุมาจากการตรวจพบแบคทีเรีย ความเป็นกรด-ด่าง สี และความขุ่น ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่บริโภค เป็นต้นเหตุของโรคอุจจาระร่วง โรคระบบทางเดินอาหาร โรคบิด เป็นต้น

ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
ส่วนมากจะเป็นกลุ่มผู้ที่อาศัยอยู่ตามหอพักหรือคอนโด

สำหรับคนที่ดื่มน้ำจาก ตู้หยอดเหรียญ ซึ่งส่วนมากจะเป็นกลุ่มผู้ที่อาศัยอยู่ตามหอพักหรือคอนโด สำหรับการเลือกบริการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญให้ปลอดภัยมีดังนี้

1. แสดงใบอนุญาตประกอบกิจการไว้ที่ตู้ให้เห็นชัดเจน
2. สถานที่ตั้งห่างไกลจากท่อระบายน้ำตลาดสด แหล่งขยะ ปลอดสัตว์นำโรค อย่างหนู แมลงวัน แมลงสาบ
3. ตู้ยกสูงจากพื้นอย่างน้อย 10 ซม. สภาพตู้น้ำสะอาด ไม่มีฝุ่นจับหนา ไม่ผุกร่อน รั่วซึม เป็นสนิม
4. แสดงการจดบันทึก วัน เดือน ปี ที่เปลี่ยนไส้กรองทุกครั้ง
5. แสดงวัน เดือน ปี ตรวจสอบคุณภาพน้ำ และมีคำเตือนตัวอักษรสีแดงบนพื้นสีขาว ระบุว่า “ระวังอันตรายหากไม่ตรวจสอบวัน เดือน ปี ที่เปลี่ยนไส้กรองและตรวจสอบคุณภาพ”
6. ห้องจ่ายน้ำไม่มีคราบสกปรก ตะไคร่น้ำ หรือน้ำขัง สภาพฝาปิดห้องจ่ายน้ำไม่ชำรุดแตกหัก
7. หัวจ่ายน้ำไม่มีคราบตะไคร่น้ำหรือสนิมจับ และควรล้างภาชนะให้สะอาดก่อนบรรจุน้ำ ขณะรองน้ำปากภาชนะไม่จ่อติดหัวจ่าย ที่สำคัญคือ น้ำดื่มที่ได้ต้องใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรสชาติ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น