ต้อนรับ..

บุญเลิศ แก้วใส ประธานสภาพพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับอาจารย์สุรชัย อุฬรวงศ์ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายในโอกาสนำทีมงานมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น