เชิดชูเกียรติ…

พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการ ตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 ที่ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี 2560 เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ อาทิ พล.ต.ต.บรรฑป แสงจำนง ผบก.ภ.จว.น่าน ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

ร่วมแสดงความคิดเห็น