ลงนาม……บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ลงนาม……สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) กับ WILDLIFE RESERVES SINGAPORE PTE LTD, SINGAPORE โดยมี ชัยธวัช เสาวพนธ์ และโชติโรจน์ วงศ์วรรณ กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สวนสัตว์สิงคโปร์

ร่วมแสดงความคิดเห็น