จัดเวทีถนนปลอดภัย ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่

       ถนนปลอดภัย……กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ จำกัด และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีถนนปลอดภัย “การบริหารข้อมูลทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3โดยมี ไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป่องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงใหม่เป็นประธาน ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น