วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สาขาการโรงแรม ดูงานโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

         ดูงานเชียงใหม่ราม………..คณาจารย์และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานการบริการของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม โดยมีนางสาวพรชนน บุษบรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการคลัง ตัวแทนกรรมการบริหาร และนางสาวกรรณิการ์ ชมภูเทศ ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม และโครงการศูนย์การแพทย์เชียงใหม่ ราม เมื่อวันที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น