“หม้อขาง” แป๋ว่าอะหยังฮู้ก่อ ?

คำเมืองวันละคำ กับ เชียงใหม่นิวส์ วันนี้เสนอคำว่า “หม้อขาง”

คำเมืองวันละคำ วันนี้ขอเสนอคำว่า หม้อขาง เป็นภาษาถิ่นภาคเหนือ ภาษากลาง แปลว่า กระทะ
คำลักษณะนาม กระทะ คือ ใบ เช่น แม่ซื้อกระทะใหม่ 1 ใบ

ประโยคกำเมือง

แม่พร : อิหล้า ๆ (เรียกลูก) หันหม้อขางแม่ก่อ แม่จะทอดจิ้นหมูหื้อกิ๋น
ลูก : มีนี่ลอ..แม่ น้องเอามาคั่วขี้ทราย หื้ออิป้อกินนิ
พ่อคำลูน : ลูกแป๋งลำดีขนาด..แม่มัน

ประโยชน์ของ “หม้อขาง” เป็นอุปกรณหลักชิ้นหนึ่งในครัว ไว้สำหรับทอด, ย่าง, และปรุงอาหาร โดยทั่วไปมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 20 ถึง 30 ซม. กระทะจะมีแอ่งเรียบตรงกลาง และมีขอบขึ้นมาเป็นวงกลม โดยปกติจะไม่มีฝา และบางคนยังประยุกต์จากกระทะธรรมดาให้เป็นจานดาวเทียมได้อีกด้วย

หมายเหตุ : แม่พรกับพ่อคำลูน เป็นเพียงตัวละครสมมุติ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความคิดเห็น