ท่าอากาศยานเชียงใหม่มอบเงิน สนับสนุนโครงการปรับปรุงสระน้ำสาธารณะ

นาวาอากาศเอก วิสูธ จันทนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 450,000.- บาท ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนโครงการ “ปรับปรุงสระน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านจอมแจ้ง” โดยมีนางสาวจันทิมาพร ทองนาค ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เป็นผู้แทนรับมอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น