โรงพยาบาลนครพิงค์ เปิดการอบรม การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

นายแพทย์ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ:Fit for Work เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถออกกำลังกายเพื่อสุขภาพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ณ.โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น