พิงคนคร จับมือกับประเทศจีนมุ่งพัฒนาการใช้พื้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่

วันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 13:00 น. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการใช้พื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ระหว่างสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) และบริษัทวิศวกรรมยูนนานหวันปอ จำกัด ( Yunnan Wanbo Exhibition Engineering Co.,Ltd.) โดยมี นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และนายคัง ถง เต๋อ กรรมการผู้จัดการบริษัทวิศวกรรมยูนนานหวันปอ จำกัด เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลง ณ โถงท่าแพ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับเศรษฐกิจของประเทศโดยการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE ซึ่งศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์ประชุมหนึ่งที่ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาล ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการจัดงานประชุม สัมมนา ในระดับประเทศและนานาชาติ โดยสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้เล็งเห็นศักยภาพของกลุ่มตลาดชาวจีน ซึ่งเป็นตลาดที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกปี และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต จึงได้มีการประสานความร่วมมือกับบริษัทวิศวกรรมยูนนานหวันปอ จำกัด (Yunnan Wanbo Exhibition Engineering Co.,Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีน ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการใช้พื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงศักยภาพของการเป็นศูนย์ประชุมระดับนานาชาติ เพื่อสร้างความร่วมมือในการดำเนินการส่งเสริมการใช้พื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เป็นเวทีในการจัดแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ นับเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้าน MICE ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ให้เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือ ที่สามารถสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่การพัฒนาพิงคนคร 8 จังหวัดภาคเหนือได้อีกทางหนึ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น