ระดมโชห่วย เข้าธงฟ้า

พาณิชย์เร่งระดมโชว์ห่วยทั่วไทยเข้าโครงการธงฟ้าตามเป้า 20,000 แห่งทั่วประเทศ ลำพูนเข้าป้ายอันดับ 2 ร่วมโครงการมากสุด มั่นใจ ต.ค 2560 นี้ ครบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายจะลดค่าครองชีพผู้มาลงทะเบียนรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 11.67 ล้านคน โดยให้ได้รับส่วนลดในการซื้อสินค้าที่จำเป็น วัสดุทางการศึกษา และวัตถุดิบทางการเกษตร จากร้านธงฟ้าประชารัฐที่เข้าร่วมโครงการกับกระทรวงพาณิชย์ ในอัตราคนละ 200-300 บาทต่อเดือน พร้อมได้สิทธิลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงค่าก๊าซหุงต้มด้วย โดยกำหนดให้พร้อมจำหน่ายและบริการแก่ผู้ถือบัตร ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 นั้น
ล่าสุดนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งการให้พาณิชย์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากกรมการค้าภายใน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ดำเนินการจัดหาร้านค้าเข้าร่วมโครงการจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าประชารัฐในราคาลดพิเศษ การจัดหาผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง เพื่อเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้า ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือบัตร และผู้บริโภคทั่วไปได้ใช้บริการอย่างทั่วถึง โดยกำหนดเป้าหมายให้มีร้านค้าธงฟ้าประชารัฐกระจายลงสู่ชุมชน ทั้งในพื้นที่ชนบทและชุมชนเมืองทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า 20,000 ร้านตามความหนาแน่นของประชากร แต่อย่างน้อยจะต้องมีตำบลละ 1 ร้านค้า
ความคืบหน้าตั้งแต่วันที่ 3-6 กันยายน 2560 มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้ว 4,506 แห่ง โดยจังหวัดที่มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการมาก ได้แก่ อุดรธานี 315 แห่ง อุบลราชธานี 155 แห่ง ลำพูน 149 แห่ง พิษณุโลก 123 แห่ง ร้อยเอ็ด 112 แห่ง บุรีรัมย์ 110 แห่ง สุโขทัย 108 แห่ง สุรินทร์ 107 แห่ง นครสวรรค์ 103 แห่ง และสกลนคร 103 แห่ง ซึ่งคาดว่าถึง 1 ตุลาคม 2560 จะมีร้านค้าครบและทั่วถึงตามเป้าหมาย
“ทีมเจ้าหน้าที่ได้ออกพบปะเชิญชวนร้านค้าปลีกรายย่อยในเครือข่ายร้านค้าชุมชน ร้านค้าสหกรณ์ กองทุนหมู่บ้าน วิสาหกิจชุมชน การเคหะฯ ฯลฯ เข้าร่วมโครงการ โดยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการติดตั้งเครื่องรูดบัตรฟรี การซื้อขายสินค้าให้ชำระเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ราชการออกให้ โดยรัฐบาลจะชำระเงินค่าสินค้าแทนผู้ถือบัตรให้แก่ร้านค้าเป็นรายวัน และจะโอนเงินเข้าบัญชีภายใน 3 วัน คาดว่าเมื่อดำเนินการเต็มรูปแบบร้านค้าธงฟ้าประชารัฐจะสามารถให้บริการผู้ถือบัตรได้อย่างทั่วถึง คาดว่าจะมีการใช้เงินผ่านบัตรเดือนละ 3,200 ล้านบาท หรือทั้งปีไม่ต่ำกว่า 38,000 ล้านบาท”
ในส่วนของผู้ผลิตสินค้าที่จำเป็นในการครองชีพ วัตถุดิบในการผลิตสินค้าเกษตร และอุปกรณ์การศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ให้ยื่นความจำนงได้ที่สำนักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า กรมการค้าภายใน หรือโทรศัพท์ หมายเลข 0-2507-5671 หรือสายด่วน 1569
นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า ทุกหน่วยงานที่รับหน้าที่จัดทำรายชื่อร้านค้าเข้าร่วมโครงการบัตรคนจน ต้องส่งรายชื่อในวันที่ 8 กันยายน2560 ที่ผ่านมา เพื่อให้กรมบัญชีกลางนำไปดำเนินการติดเครื่องรูดบัตร (EDC) เพื่อให้ทันเริ่มในวันที่ 1 ต.ค.นี้ ส่วนของพาณิชย์มี 3 หน่วยงาน ที่ทำหน้าที่รวบรวม คือ กรมพัฒนาธุรกิจ รวบรวมรายชื่อร้านโชห่วยในเครือข่าย ซึ่งขณะนี้รวบรวมได้ประมาณ 5,000 ร้าน ในพื้นที่ 50 จังหวัด และยังมีร้านค้าในเครือข่ายของกรมการค้าภายใน และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด อีกส่วนหนึ่ง นอกจากนี้ ในส่วนกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งจะดึงร้านค้าชุมชน, การเคหะฯ และสหกรณ์ต่าง ๆ มาร่วม จำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น ในราคาปกติ หรืออาจมีบางร้านที่จัดโปรโมชั่นลดราคาด้วย
หลังจากนี้กรมฯมีแผนจะเชื่อมโยงร้านธงฟ้าประชารัฐเข้ากับโครงการไฮบริดโชห่วยที่กรมฯกำลังดำเนินการ โดยขณะนี้โครงการมีความคืบหน้าไปอย่างมาก ทางบริษัทไปรษณีย์ไทยกำลังติดตั้งระบบ POS (Point of Sale) คาดว่าจะเปิดตัวได้ภายในปีนี้ 50 แห่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น