“แมวเผิ้ง” แป๋ว่าอะหยังฮู้ก่อ ?

คำเมืองวันละคำ กับ เชียงใหม่นิวส์ วันนี้เสนอคำว่า “แมวเผิ้ง”คำเมืองวันละคำ กับ เชียงใหมม่นิวส์

คำเมืองวันละคำ วันนี้ขอเสนอคำว่า แมวเผิ้ง เป็นภาษาถิ่นภาคเหนือ ภาษากลาง แปลว่า แมวที่มีสีเหลืองน้ำผึ้งทั้งตัว

ลักษณะเด่นของ แมวเผิ้ง จะมีขนสีเหลืองทองหรือสีน้ำผึ้งทั้งตัว สีอ่อน-เข้ม สลับกันไปเป็นแนวดิ่ง เผิ้ง เพี้ยนมาจาก ผึ้ง ซึ่งมีตัวสีเหลืองปนสีน้ำตาล คนเมืองสมัยก่อนจึงเรียกแมวชนิดนี้ว่า แมวเผิ้ง และใช้มาจนถึงปัจจุบัน

ประโยคกำเมือง
ลูกจั๋นดี : อิแม่ๆ ผ่อแมวหั้นลอ มันหยังมาสีเหลืองจะอั้นน่ะ น่าฮักขนาดเลย
แม่พร : เปิ้นฮ้อง “แมวเผิ้ง” ไค่ได้ก่อ ? เดวแมวบ้านลุงคำเกิดจะไปขอมาหื้อ

หมายเหตุ : แม่พร ลูกจั๋นดี และลุงคำ เป็นเพียงตัวละครสมมุติ เท่านั้น

มาอนุรักษ์กำเมืองบ้านเฮา..คำเมืองเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความคิดเห็น