ประชุมคณะกรรมการจัดงานถวายสะเปาคำ

ประชุม…….พระเทพปริยัต เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานถวายสะเปาคำ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน พิจารณาร่างพิธีกรรมงานถวายสะเปาคำ และตานก๋วยสลาก พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ หอประชุมแม่สนอง แตงออนวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น