มอบเงิน สมทบทุนสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ในมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

มอบเงิน……มูลนิธิเกื้อดรุณ โดย ผศ.นพ.วิชาญ – ศ.พญ.ประคอง วิทยาศัย มอบเงินจำนวน 2,600,000 บาท สมทบทุนสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ในมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น