ราคาทองประจำวันที่ 19 กันยายน 2560

  • ราคาทองคำแท่ง รับซื้อ 20,400.00 บาท
  • ราคาคำแท่ง ขาย 20,500.00 บาท
  • ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อ 20,026.36 บาท
  • ราคาทองรูปพรรณ ขาย 21,000.00 บาท
  • ราคาเปลี่ยนแปลง ลง 150 บาท
  • Gold Spot 1,306.30 บาท
  • USD 33.10 บาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความคิดเห็น