ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการกำจัดโรคมาลาเรียอย่างยั่งยืน ในระดับปฏิบัติการในพื้นที่โดยโครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรียรอบที่ 10 ปี 6 จังหวัดเชียงใหม่ เปิดการประชุมโดย ร.อ.นพ.ภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องสันป่าเลียง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น