สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช.

            สมทบทุน ศ.เกียรติคุณ พญ. สุมิตรา – สุวรรณ ทองประเสริฐ มอบเงิน100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อจัดซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้า ให้แก่หน่วยกายภาพบำบัด ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ โดยมี ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผอ.รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ ณ ห้องพระหลวงปู่แหวน สุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น