ชม.ประชุมติดตาม ความคืบหน้าเตรียม กีฬายช.แห่งชาติภาค 5

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ที่ห้องประชุมอาคารหอพักนักกีฬา สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมผู้แทนฝ่ายต่างๆเพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆทั้ง 17 ฝ่ายในการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 34 “แม่ระมิงค์เกมส์”ซึ่งจะจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 15-25 พฤศจิกายน 2560 ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีจัดชิงชัยใน 37 ชนิดกีฬาและกีฬาสาธิตอีก 3 ชนิดกีฬาพร้อมกับให้แต่ละฝ่ายเสนองบประมาณและร่วมกันพิจารณาปรับลดงบประมาณของแต่ละฝ่ายให้อยู่ในงบเตรียมการจัดการแข่งขันซึ่งมีอยู่เพียง 7 ล้านบาท

พร้อมกันนี้ในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการประกวดคำขวัญ / สัญลักษณ์การแข่งขัน / สัญลักษณ์นำโชคซึ่งมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดคำขวัญจำนวน 1 รายใน 5 สำนวนและที่ประชุมได้ลงมติเลือกเอา“แม่ระมิงค์ ช่วยสร้างสรรค์ ร่วมแข่งขันด้วยใจนักกีฬา”เป็นคำขวัญประจำการแข่งขัน

สำหรับตราสัญลักษณ์การแข่งขันมีผู้ส่งเข้าประกวด 3 ราย มีของ นายบำรุง อิศรากุล เด็กชายภูมิพัฒน์ ศรีวิชัย และ นายอธิฐาน มั่นหมาย ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติเลือกผลงานของ นายอธิฐาน มั่นหมาย ซึ่งสัญลักษณ์ประกอบด้วยวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ สัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติ สัญลักษณ์ดาว 16 ดวง สัญลักษณ์ของสายน้ำเป็นเลข 34 ชื่อการแข่งขันกีฬาแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 34

สัญลักษณ์นำโชคมีผู้ส่งเข้าประกวด 2 รายได้แก่ เด็กชายภูมิพัฒน์ ศรีวิชัย และ นายอธิฐาน มั่นหมาย และที่ประชุมได้คัดเลือกเอาผลงานของ นายอธิฐาน มั่นหมาย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์นำโชคเป็นดอกทองกวาวถือคบเพลิง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าในการประชุมในครั้งต่อไปขอให้แต่ละฝ่ายเตรียมแผนการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายมาให้ชัดเจนพร้อมกับงบประมาณของแต่ละฝ่ายที่มีการปรับลดแล้วให้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณดำเนินการจัดการแข่งขันที่มีอยู่ 7 ล้านบาทและได้กำหนดประชุมในครั้งต่อไปในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ในเวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุมหอพักนักกีฬาสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น