ร้อยดวงใจ…สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

       ร้อยดวงใจ……ศ.นพ.กำพล – กมลชนก – สยาม – กรกฎ กลั่นกลิ่น มอบเงิน100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. สวนดอกร้อยดวงใจ สำหรับผู้ป่วยประคับประคอง โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนคริรนทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น