เปิดการอบรมครูเพื่อเตรียมการปรับแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด “STAR STEMS”

          อบรม…..ณัฐกุล รุณผาบ รองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการอบรมครูเพื่อเตรียมการปรับแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด “STAR STEMS” และสรุปผลการดำเนินงานปลายภาคเรียนโดยมี บุญเสริญ สุริยา ผอ.โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกล่าวต้อนรับ ณ หอประชุมอาคารนวรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น