“แวดตะหลุ้ม” แป๋ว่าอะหยังฮู้ก่อ ?

คำเมืองวันละคำ กับ เชียงใหม่นิวส์ วันนี้เสนอคำว่า “แวดตะหลุ้ม”

คำเมืองวันละคำ วันนี้ขอเสนอคำว่า “แวดตะหลุ้ม” อ่านว่า แวด-ตะ-ลุ่ม เป็นภาษาถิ่นภาคเหนือ ภาษากลาง แปลว่า มุงดู หรือ ล้อมวงดู

แวดตะหลุ้ม คือ คนหลายๆคน กลุ่มคนจำนวนมาก ยืนหรือนั่งล้อมวงกันจดจ่อกับอะไรสักอย่าง เช่น ชาวบ้านนั่งฟังผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ประชุมกัน

ประโยคกำเมือง
ลูกจั๋นดี : อิแม่ๆ เปิ้นยืนแวดตะหลุ้ม ผ่ออะหยังน่ะ ?
แม่พร : แม่ก่อว่านะ เฮาเตวไปผ่อกันบ๋อ ?

หมายเหตุ : แม่พร ลูกจั๋นดี และลุงคำ เป็นเพียงตัวละครสมมุติ เท่านั้น

มาอนุรักษ์กำเมืองบ้านเฮา..คำเมืองเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความคิดเห็น