ร่วมแสดงความยินดีกับ เกียรติศักดิ์ เรียนวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่

นาวาอากาศเอก วิสูธ จันทนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ภาพบนซ้าย) นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (ภาพบนขวา) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับ เกียรติศักดิ์ เรียนวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ในโอกาสเลื่อนตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจราจรทางอากาศภูมิภาค ๒. จัดขึ้น ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง

ร่วมแสดงความคิดเห็น